Tuesday, July 24, 2007

Hållbar utveckling

Nu har vi det i läroplanen också. Hållbar utveckling var det, varje människa som växer upp i Sverige ska tutas i att de förstör naturen om de försöker leva för mycket. Förmodligen kommer tillfället tas i akt att inkludera allt möjligt i detta begrepp, så att ungar får en mer omfattande indoktrination.

Tro mig när jag säger att hållbar utveckling kommer ungefärligen betyda någon sorts kombination av ett samhälle grundat av Greenpeace och Karl Marx. Det kommer inte ha något med verklig utveckling som är hållbar att göra, lika lite som "allmännyttan" (offentligt ägda fastigheter) har med allmän nytta att göra.

Det handlar om newspeak, ett sätt att reducera språket till ett verktyg till att hylla politikerna och deras tilltag. För du vill väl inte vara motståndare till hållbar utveckling eller allmän nytta? Det skulle ju innebära ohållbar utveckling och allmän ... ehhh... onytta?!

Ny bok på gång!

Louisep skriver att en ny bok håller på att micklas ihop, förmodligen av henne själv. Här följer ett utdrag:

De flesta feminister, eller den dominerande och kontemporära feministiska synen, menar dock att kvinnor inte är fria att välja så länge de sociala strukturerna, eller det som kallas den patriarkala könsmaktsordningen, värderar henne som en sexuell varelse och i egenskap av ett kön.

Att så länge män som kollektiv har intresse av att förtrycka kvinnor i enlighet med denna könsmaktsordning kan inte kvinnor praktisera sina rättigheter, och därför har kvinnor i praktiken inte lika rättigheter.

Detta ligger till grund för en feministisk teori om en könsmaktsordning som framför allt populariserats de senaste 30 åren av radikalfeminister men har kommit att genomsyra en mer allmänt hållen politisk syn på jämställdhet och avtecknar sig i förd politik av i stort sett alla etablerade partier som föreslår eller stödjer åtgärder som är syftade att bryta denna sociala och ekonomiska könsmaktsordning med statliga ingrepp.

Det kan handla om lagar mot diskriminering i såväl den offentliga som den privata sfären och det kan handla om allmänna förbud som tar sikte på att reglera och kontrollera mänskliga handlingar som uppfattas motverka jämställdhet.
Jämställdhet har på många vis blivit det högsta goda, vilket leder till tämligen ofta godtyckliga gränsdragningar som när svenska politiker medverkar till lagstiftningar som å enda sidan tillerkänner kvinnan (delvis) rätt att avgöra över sin kropp när det gäller frågan om abort men inte ses som kapabel att avgöra när hon säljer sex och måste skyddas.

I det ena betraktas hon av staten som självbestämmande och kapabel till egna beslut i det andra som inkapabel till självbestämmande och att ta egna beslut.


Samma syn återspeglas i utformningen av föräldraförsäkringen i så måtto att den politiska besvikelsen blir stor när det visar sig att kvinnor alltjämt är den part som hellre stannar hemma, och därför måste konstrueras om för att kvinnor tydligen åter igen inte uppfattas vara kapabla till fri vilja och självbestämmande.

Varför kvinnor alls är kapabla att ta så svåra beslut som att bilda familj, att göra en abort eller att föda barn men inte kunna på egen hand besluta om hur många dagar hon vill ta ut av föräldraförsäkringen eller varför hon inte skulle kunna tycka om och vilja sälja sex, handlar om idéen om jämställdhet som en fråga om kollektiva nyttor.

Gör du rätt är du betraktad som kapabel, gör du fel och därmed bidrar till metaskillnader socialt och ekonomiskt är du som kvinna slav eller offer under sociala strukturer, annars inte. Som man är du ansvarig och sägs dra nytta av förtrycket, i stort sett oavsett hur du än gör. Det är inget annat än kollektivt godtycke och tyranni


Bra att nån håller koll på vad som händer på det området ändå.

Saturday, July 14, 2007

Mongo

Håller just nu på att ladda ned Michel Moores Sicko. Ja, jag tänker då inte gå och köpa den i alla fall, speciellt inte som Michel Moore gett oss alla sin välsignelse att ladda ned allt hans matrial gratis. Så jag laddar, men jag vet redan att det är skräp. Tyvärr skräp som jag måste se för att kunna bemöta den vanliga gojan som kommer följa på att folk tittar på filmen och tror att det kakmonstret talar någons sorts sanning.

Tills vidare kan vi titta på det här:

Sunday, July 08, 2007

RörigtNu ska det bli dyrare att minska växthuseffekten, eller rättare sagt att köpa bensin. Enligt den här artikeln motverkar i alla fall bilåkning växthuseffekten, vilket underlättas med bensin, som nu ska bli dyrare. Har man kommit på att kanske vill ha växthuseffekt, och att nuvarande temperatur inte är optimal, utan att kanske lite varmare vore trevligt?