Tuesday, March 20, 2007

Global Uppvärmning

En hysteri har utbrutit i världen. Vi kommer att förgås, och vi har oss själva att skylla. Genom att försöka skapa oss ett lite drägligare liv har vi tydligen lyckats hettat upp jorden, med våra utsläpp av växthusgasen koldioxid, så att isar smälter, hela länder kommer hamna under vatten, och de som klarar sig från detta kommer att få leva i den öken som spritt sig till övriga områden, typ.

Igår var jag och skulle hyra en film och såg att Al Gores populära An Inconvenient Truth stod i hyllan. Detta gjorde mig en smula upprörd, för jag vet vad som kommer näst. Det var precis samma sak som när Michel Moores filmer stod i hyllan och kallades dokumentärer. Folk ser på skräpet och tror att det är hela sanningen. Ingen tittar eller läser om allt som visar hur många fel det finns i matrialet. Och, precis som i fallet med Michel Moore, så visste jag att Al Gores film var full av knas, och att detta knas nu skulle bli en allmän spridd sanning för gemene man i Sverige.

Till att börja med tycker jag man bör titta på motvikten till Al Gores film, vilket borde vara The Great Global Warming Swindle. Jag påstår inte att det skulle vara den absoluta sanningen heller, men det ger definitivt perpektiv på debatten. I filmen kan man till exempel se diagram som de här:


Om man tittar på diagrammen så kan man ställa sig frågan om vårat beteende här på jorden påverkar hur solen lyser. Kommer man fram till att vi inte påverkar solen på något sätt, så måste man dra slutsatsen att solen framkallar nästan alla förändringar i temperaturen på jorden eftersom korrelationen är så pass hög, och det inte kan råda något tvivel om i vilken riktning kausaliteten (vilken variabel som påverkar vilken) går. Den temperaturökning som inte solen står för är alltså väldigt liten.

Denna tes, att det främst är solen som påverkar våran temperatur, stöds av nya rön som visar att våra närliggande planeter också lider av globala upphettningar, ja främst Mars börjar vi få bra data ifrån.

Utöver detta faktum så finns det goda förklaringar till att temperaturen avgör hur mycket koldioxid som alstras på jorden. Ju varmare det är, desto mer koldioxid alstras. Detta är en god förklaring till att man även hittar samvariation mellan koldioxid och temperaturen. Detta faktum stöds även av att koldioxidvariabeln laggar temperaturen med flera hundra år. Alltså, först blir det varmt, sen ökar koldioxidhalten såsmåningom. Inte tvärtom, som populaärvetenskapen vill tala om för oss. Förklaringen till varför det förhåller sig på det sättet förklaras på ett lättförståeligt sätt i den där swindle-filmen.

Om man på ovan resonemang tänker på att av det på jorden totala utsläppet av växthusgaser, så står människan för under en procent. Bara multnande löv släpper ut mer växthusgaser är alla våra fabriker, bilar, maskiner, utandningsluft tillsammans. Den stora "miljöboven" i dramat är helt klart världshaven som släpper ifrån sig enorma mängder växthusgaser. Människans bidrag till växthusgaserna är alltså ytterst liten, och växthusgaserna i sig kan uppenbarligen påverka ytterst lite.

Om man på ovan båda resonemang tillägger att temperaturen nu inte är något unikt. Vi har både haft istider och betydligt varmare än nu. Om man tittar på längre tidsserier så ser utvecklingen faktiskt väldigt naturlig ut. Uppgången på senaste århundrandet ser faktiskt inte konstig ut på något sätt. För att man ska få se den att se skrämmande ut så måste man klippa av den på något lämpligt sätt, vilket vanligen görs vid den föregående kallperioden, som brukar benämnas "Den Lilla Istiden"

Tragiskt är att det alltid finns muppar som tror att vi är på väg mot vår undergång. Mellan 1940 och 1975 så blev det trendmässigt kallare, och förtvivlade röster fastslog att det var allt vårat fel att vi nu var på väg mot en ny istid. Och nu mellan 1975 och 2006 har det trendmässigt blivit varmare, och (förmodligen samma) förtvivlade röster säger att världen kommer att gå under på grund av uppvärmningen. För min del undrar jag om människor kommer att ha mage att gny om istid om trenden vänder om ett par år igen. Förmodligen kommer de att göra det. Minnet hos människor är väldigt kort.

Men kan det inte vara så att jag har fel, och vad händer om vi inte gör något nu? Går vi inte under då? Är det inte bäst att vi är försiktiga och vidtar nödvändiga åtgärder ifall vi har fel? Det är en fråga som Carl Svanberg redan svarat utmärkt på, varför jag inte behöver.

Min nästa bok jag ska köpa är The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change . Varför inte någon bok som behandlar hur människan är orsaken till den globala upphettningen? Ja, det är samma anledning till att jag aldrig orkat att plocka upp Das Kapital. Jag tror inte det finns något intressant i dem.

Uppdatering: Nu ska skräpet in i maktens korridorer också. Jag är ingen större supporter av Bush, men det känns väldigt bra att Gore inte vann det där presidentvalet 2000.

1 comment:

Per-Olof Samuelsson said...

Stå på dig!