Tuesday, July 24, 2007

Hållbar utveckling

Nu har vi det i läroplanen också. Hållbar utveckling var det, varje människa som växer upp i Sverige ska tutas i att de förstör naturen om de försöker leva för mycket. Förmodligen kommer tillfället tas i akt att inkludera allt möjligt i detta begrepp, så att ungar får en mer omfattande indoktrination.

Tro mig när jag säger att hållbar utveckling kommer ungefärligen betyda någon sorts kombination av ett samhälle grundat av Greenpeace och Karl Marx. Det kommer inte ha något med verklig utveckling som är hållbar att göra, lika lite som "allmännyttan" (offentligt ägda fastigheter) har med allmän nytta att göra.

Det handlar om newspeak, ett sätt att reducera språket till ett verktyg till att hylla politikerna och deras tilltag. För du vill väl inte vara motståndare till hållbar utveckling eller allmän nytta? Det skulle ju innebära ohållbar utveckling och allmän ... ehhh... onytta?!

1 comment:

Per-Olof Samuelsson said...

Suck... Den mest angelägna reformen i dagens samhälle är nog att avveckla skolväsendet.