Wednesday, November 01, 2006

Vad den nya "feminismen" går ut på

Det spelar liksom ingen roll vad genusforskning visar, vad statistik om könsfördelningar hit och dit visar, hur fint en del kan utrycka sig. Ibland bubblar de sanna motiven upp till ytan, och det är inte vackert.Ser ni förresten att det sitter en man mitt i publiken och klappar? Varför? kan man fråga sig. Fattar han inte att de hatar honom? Fattar han inte att de vill slita honom i stycken?

No comments: