Tuesday, October 31, 2006

Pengar och sånt

Jag har på senaste tiden fått insikt i hur en del folk från andra länder förhåller sig till pengar här i Sverige. De som jag tittat på kommer alla från länder med instabil valuta, där man inte kan lite på att det pengarna är värda idag kommer de också att vara imorgon. Föga förvånande är då att de snabbt spenderar de pengar som de får tag i. Och kan man låna av någon stackare så gör man det gladligen eftersom lånet äts snabbt upp av inflationen. Inget kontigt i det, det är bara ett rationellt beteende. Lite förvånande är dock att de verkar ha det beteendet kvar här i Sverige trots att vi har en stabil valuta. Här kan man spara pengar och lita på att pengarna har värde imorgon också, liksom lånen. Min hypotes är att valutastabilitet påverkar konsumtionskulturen hos människor. Valutastabilitet fostrar sparsamma och ansvarstagande människor, medan det omvända gäller för folk som lever med instabil valuta.

1 comment:

Flavian said...

Det är precis som du skriver. Jag bodde i Tyskland några år och observerade hur noggranna tyskarna är med pengar, priser och växelmynt. Troligen beror detta på att den stabila D-marken premierade dem som tänkte sig för tv¨å gånger. Jag brukar kalla detta stabilitetskultur.