Thursday, May 31, 2007

När solidariteten inte räcker till

Tydligen håller det på att bli problematiskt att ta hand om flyktingar på vissa håll. Det finns inte tillräckligt med bostäder, dagisplatser, vård, basebollskepsar eller socialdemokratiska vimplar att dela ut till dem alla. Så frågan är vad man bör göra. Höja skatten? Räcker solidariteten till så får man väl tvinga befolkningen att bry sig om varandra lite till. Eller bör man gissa vilka som vill stanna helst, och kasta ut en lagom stor del människor så att vi har råd att bry sig om just dem på ett lagom sätt. Eller, Gud förbjude, låta dem klara sig själva om de vill komma hit, och på så sätt inte riskera att kasta ut någon som flyr från ett verkligt hot, och, gud förbjude igen, låta människor som arbetar själva bestämma över sina pengar.

No comments: