Friday, September 22, 2006

Trängsel i demokratin

Det är inte helt gratis att organisera ett val om trängselskatter/miljöavgifter eller vad man nu vill kalla det. Och om man nu tänkt sig att göra det så borde man innan vara klar på vad man ska göra med resultatet. Så går det dessvärre inte till när stockholms tanter ordnar med val. Det är dessutom svårt att hitta två personer som är överens om hur man ska tolka resultatet eller hur frågan borde ha ställts.

När trängselskatten infördes av sossarna och miljöpartiet fanns inget folkligt stöd bakom trängselskatten, och när det nu tydligen finns ett folkligt stöd (56 % i omröstningen) planerar en del att plocka bort den. Här får man tydligen hålla tungan rätt i mun för här är det demokrati på hög nivå. Lite av en hycklare framstår dock Annika Billström (s) när hon säger till TT:

- Om de beslutar att inte införa trängselskatten är det ett brott mot det kommunala självstyret.

Det där med självstyre spelade tydligen ingen roll när hon införde det.

Om skatten är till för att motverka trängseln så borde den rimligtvis avgöras av de som trängs. Om skatten är till för att förbättra miljön så borde den rimligtvis bestämmas av de som drabbas av avgaserna. Som jag ser det handlar det om samma grupp, de som trängs i köerna är också de som sitter mitt i avgaserna och är alltså de som bör avgöra frågan om trängselskatterna. Varför folk i innerstan, som varken drabbas av trängseln eller avgaserna från köerna, ska vara med och bestämma är en gåta för mig. Fast visst är det kul att tycka till om hur andra ska ha det? Det är dock en arrogant hållning att tycka sig ha rätt att bestämma saker åt andra när man själv inte påverkas av resultatet. Fast nu handlar det om demokrati och nu ska vi bestämma över varandras liv.

I sammanhanget nämns inte det faktum att skatten snarare kostar pengar istället för att generera intäkter. Det som hörs i main stream media är att skatteintäkterna ska tillfalla stockholmarna. Jag antar att kostnaderna också ska tillfalla oss stockholmare. Med sådan information innan valet är jag övertygad om att vi fått ett annat resultat.

De som styr över oss är mycket medvetna om principen "som man frågar får man svar". Frågans utformning spelar stor roll för resultatet, och det är förmodligen anledningen till att man inte lyckats komma överens om hur man bör ställa den. Personligen anser jag att den ungefär borde ha varit utformad på följande vis:

Ska vi ha några trängselskatter?

  • Ja, jag gillar att bestämma över andra människor och påverkas inte direkt själv av kostnaderna, så visst ska vi ha det! För övrigt anser jag att vi ska ha mer vargar i Värmland också.
  • Nej.

No comments: