Friday, June 01, 2007

Borgare som inte gillar homosar


Nu vill en del borgare förbjuda homoäktenskap. Fredrik Federly (c) menar halvt föredömligt att människor ska vara lika inför lagen och ställer sig i opposition mot dessa borgare.

Men den verkliga frågan är vad äktenskap har med lagstiftning att göra över huvud taget. Äktenskapet är ett kristet sakrament, och vad hände med separationen mellan stat och kyrka? Nu kanske någon hävdar att äktenskapet är mer än ett kristet sakrament, och menar att det har med kontrakt att göra också. Men det är ju enkelt att bara stryka ur lagstiftningen genom att förslagsvis bara kasta ut äktenskapsbalken ur lagboken. Få lagar ställer väl till mer bekymmer för människor än äktenskapsbalken och dess omfördelande effekt vid separationer.

Låt kyrkan få ha sina sakrament ifred, och låt människor få leva med vem de vill, och låt dem få upprätta vilka kontrakt de vill.

No comments: