Monday, June 04, 2007

I wish stupidity hurt...

... and sometimes it does.

Perry Caravello blev utmanad att stoppa sin penis i en råttfälla mot ett "löfte" om 10 miljoner dollar. Trodde han på allvar att han skulle få några pengar? Tyckte han någonstans att ett ordentligt kontrakt upprättats?


Jag har förgäves försökt hitta videosnutten på internet. Någon kanske kan hjälpa till. Om han har "gjorts till åtlöje på internet", så vill även jag åtnjuta detta.

No comments: