Monday, June 04, 2007

Sitt ned, var stilla tyst och lev!

I dagens DNs på insändarsidan ser jag ett ifrågasättande av svenskars rätt att alstra mer koldioxid än människor i afrika och andra underutvecklade länder. Insändaren menar att världsklimatet är lika mycket deras, och vi har redan mer än nog varför vi kan sluta att producera prylar nu. Och på TV ser jag nya Toyotareklamen som deklarerar en nollvision för koldioxidutsläpp.

Är det någon som missat att vi är gjorda av kol, och att leva är att producera koldioxid? Det är vad vi andas ut, och det är vad växter när sig på. Utan koldioxidutsläpp från oss ---> inget växtliv. Och förresten inget liv alls om vi inte tillåts andas eller äta växter.

Men nu är det tydligen folk som tycker att vi lever för mycket. Och om vi bara levde lite mindre, så skulle allt bli bättre. Undrar dock på vilket sätt. Att producera är ju just vad vi gör för att göra våra liv drägligare. Aldrig genom historien har mänskligheten haft det så bra som nu, men det vill en del sätta stopp för. Och de vill absolut hindra underutvecklade länder att utvecklas, eftersom miljön då är i fara.

Om vi för en stund låtsas att vi överhuvudtaget har någon påverkan på klimatet (jag är tämligen övertygad om att vi inte har det), så är utbytet en halv grad varmare (ung. vad det handlar om) mot en helt utvecklad värld fortfarande önskvärt. Visst skulle isar smälta lite mer här och var, och visst skulle havsnivån stiga lite grann, men miljardtals människor skulle få ordentlig mat på tallriken, bra skola, ordentlig sjukvård, ett rikt utbud av nöjen, ordentliga bostäder och rikare liv helt enkelt.

Ändå är det bakåtsträvandet som hyllas. Om vi återgår till att leva i grottor, och är så stilla och tysta som möjligt så riskerar vi ju inte vara orsaken till en påverkan på klimatet. Vi riskerar heller inte att leva.

1 comment:

Anonymous said...

vet du inte att växter också andas? och därmed producerar C02 !lol