Monday, June 04, 2007

Människosmuggling


Folk har tydligen blivit dömda för att ha smugglat människor till Sverige. Så kan vi väl inte ha det, eller? Smuggling är ju olagligt, och olagliga grejer är ju omorliskt skit?

Är det någon som funderar längre än: smuggling ---> olagligt ---> omoraliskt ---> stoppa? Människor tvingas väl inte att smugglas, och de vill bort av någon anledning, och tydligen väldigt gärna vilket indikeras av priset. Vari ligger det omoraliska? Är det de som vill bort som moraliskt sätt borde stanna där de inte kan leva, eller är det de som hjälper dessa människor att lösa sina problem?

Att ta sig mod att flytta borde iställes hyllas och uppmuntras av världens fria länder. Med fri rörlighet för människor kan ju onda regimer inte existera.

No comments: