Sunday, June 17, 2007

En annan väg att gå

I Kennesaw Georgia menar man att fler vapen ger mer trygghet. Det påståendet backar man upp med att just den staden har väldigt låg brottsfrekvens. Här hemma är det oftast det motsatta som hävdas. Jag tror faktiskt mer på deras metod, även om jag inte ställer mig bakom något tvång på att inneha vapen.

No comments: