Thursday, October 12, 2006

Att samla in sitt eget ris

Vilket drev det är efter våra nya ministrar Cecilia Stegö Chilo och Maria Borelius. Föga förvånande dock. Det handlar om hämnd och besvikelse över valresultatet. Folk som är missnöjda gör vad de kan för att tillfoga den nya regeringen skada. Värst är drevet efter kulturministern Cecilia, vilket borde ha sin självklara förklaring i att hon utgör ett allvarligt hot mot drevhundarna själva - kultursektorn. De lever på bidrag och har klarat sig bra genom att hylla allt som inte är lönsamt under den förra regeringen. Nu hotas de att bli av med månadspengen, vilket naturligtvis gör dem lite upprörda. I dagens pappersupplaga av DN fanns en artikel av 51 nervösa kulturarbetare, t.ex. Thomas Bolme och Sven Wollter, som hävdade att lönsamhet inom kultur inte ens är önskvärt. Vad som verkar ha susat dem förbi en bra bit över huvudena är att lönsamhet är ett tecken på att folk får vad de vill ha. Utan lönsamhetskrav finns det heller inget prestationskrav, vilket innebär att vi får vilket skit som helst för våra pengar.

Har våra ministrar begått någon verklig orätt då? Naturligtvis inte. Om vi börjar med Borelius så har hon bara anlitat lite svart hemhjälp. Allt som det innebär är att någon tacksam människa fått jobba lite extra och fått lite, förmodligen väl behövliga, pengar. Och naturligtvis att Borelius fick lite hjälp i hemmet när hon inte orkade själv. Ingen annan har lidit av transaktionen, och ingen annan har med den att göra. Det är en situation med bara vinnare och det vore önskvärt om hela ekonomin fungerade just på det sättet.

Stegö Chilo då, har inte hon begått något verkligen hemskt? TV-licensen betalar idag för det som kallas Public Service, som är ett finare namn på statlig indoktrinering i socialismens tankegångar. Stegö Chilo är en stor motståndare till detta och gör därför helt rätt i att låta bli att betala för tjänster som hon inte beställt. Vad hon gjort påminner mer om att vägra samla in det ris som hon själv ska bli piskad av. Föredömligt enligt mig.

Ett komiskt inslag i drevet är att Göran Persson hävdar att Cecilia skulle vara förbrukad som minister om det handlar om en medveten handling att avstå från TV-licens. Detta till skillnad från vår förre haschrökande justitieminister då, som även han anlitat svart hemhjälp?

No comments: