Wednesday, October 18, 2006

Ironi?

Från svt's hemsida läste jag en artikel där jag tyckte mig uppfatta spår av ironi. Jag är dock lite osäker. Som nyliberal har lite svårt att avgöra sånna grejer. Utdrag:

Det allra bästa med den nya budgeten är att a-kassan sänks. Detta är solidariskt, då det gynnar folket som har ett arbete och därmed bidrar till samhällets utveckling. De som däremot inte arbete och därför hindrar samhällets
fortsatta framsteg straffas på ett fostrande sätt.
och

En annan mycket hedervärd sak i den nya arbetarregeringens budgetproposition är att den inte innehåller kontraproduktiva satsningar på miljöområdet. Den så kallade gröna skatteväxlingen, vilken innebär ökade kostnader för miljöstörande verksamhet och lättnader för arbete, avskaffas ju nu. Skönt.
Ja, det var väl bra att a-kassan sänktes, speciellt som den ska göras obligatorisk, vilket innebär att även jag kommer tvingas gå med i den nu. Jag har inte den minsta lust att finansiera en massa människors extrasemestrar och vill därför inte vara med och betala a-kassa. Däremot skulle jag kunna tänka mig någon motsvarande privat variant om de bara micklade ihop ett system som inte missbrukades av alla.

Och visst var det skönt att det inte blir några fler gröna skatteväxlingar? De har ju redan genomförts om och om och om igen. Någon gång lär man väl sluta att växla? Det är ju liksom inte så att skatteväxlingarna som redan genomförts försvinner efter en tid. De finns kvar! Folk som t.ex. kör bil betalar redan för sina utsläpp med råge.

No comments: