Sunday, October 01, 2006

Sverigedemokraterna skojade bara

Jag fick till sist för mig att läsa Sverigedemokraternas 33 punkter mot invandring. I början såg det bistert ut, fast då jag kom till punkt 31 visade det sig att de bara skojade med sin främlingsfientlighet.

31. Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

Vad bra då. Då kan vi ju stryka de där andra 32 punkterna.

5 comments:

Erik Almqvist said...

Utveckla gärna resonemanget. Ser inte din poäng...

Jurgen Hochmuth said...

Min poäng är att hela programmet är ett särskiljande på svenskar och icke-svenskar. Jag förstår mycket väl att Sverigedemokraterna menar att man inte bör ge folk extra pengar för att de är mörkhyade eller är anhängare till Muhammed.

Punkt 31 säger att Staten inte skall behandla folk olika på grundval av vilken folkstam de tillhör. Men svenskar är en sorts folkstam med den gemensamma nämnaren att vi bor på ett visst ställe och uppbär medborgarskap innanför dess gränser. Det är naturligtvis inte vad Sverigedemokraterna menar med "etnisk", men det är på så stammar bildas, genom att man tar upp folk i ett samhälle för att kunna umgås och arbeta tillsammans.

Visst låter det fint när Sverigedemokraterna försöker antyda att folk som folk ska vara lika inför lagen, fast de särskiljer mellan folk ändå i exempelvis punkt 13 och 14.

13. Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14. Ingen valfri bosättning för asylsökanden.


Dessa punkter, och nästan alla andra, särskiljer på människor på grundval av vilket folk de tillhör. Vi svenskar får ju bosätta oss var vi vill. Vi svenskar får utbilda oss hur vi vill.

Jag tyckte egentligen bara att punkt 31 såg så lustigt motsägelsefull mellan alla andra främlingsfientliga punkter.

Svergedemokraterna är ungefär en nationalsocialistisk ogansistation. Socialistisk för att de vill att bosättning, skola, och andra stora delar av samhället ska skötas av staten. Nationalistisk för att de premierar svenskar framför invandrare.

Sverigedemokraterna har helt riktigt identifierat att invandring är dyrt, men det är bara dyrt för att vi väljer att betala för det genom höga skatter och ett enormt bidragsystem. Sverigedemokraterna har helt riktigt identifierat att invandrare begår fler brott än svenskar, men det beror på 1) att Sverige attraherar fel sorts människor genom att inte ställa krav på att människor försörjer sig själva, och 2) utanförskap som en följd av lagar som särskiljer mellan folkgrupper.

Invandring är ett problem i dagens Sverige fast det är inte invandrarnas fel, det är vårat fel. Det är vårat system som attraherar folk utan ärliga ambitioner. Om vi hade en fri invandring för folk som uteslutande försörjer sig själva så skulle dessa istället utgöra en tillgång istället för ett problem.

Erik Almqvist said...

Det finns i alla fall inget riksdagsparti som ger en människa utan uppehållstillstånd i Sverige samma rättigheter som en svensk medborgare.

Jag känner inte till hur riksdagspartierna motiverar detta, men för sd:s del beror det inte på att dessa människor tillhör en annan "folkstam", utan på att de inte är svenska medborgare. Svenska staten ska i första hand företräda svenska medborgares intressen. Nationalistiskt? Ja Socialistiskt? Nej. Socialismen är en internationalistisk ideologi.

F ö är sd positiv till friskolor.

Jurgen Hochmuth said...

Ja, riksdagspartierna ger inte skiljer också mellan folk och folk, fast det är inte ett tillräckligt skäl för att göra det själv.

Riksdagspartierna har lite svårt för att skilja på "mitt" och "ditt". Genom att ta, utan lov, det andra skapar för att dela ut till olika intressenter så finner de en gräns för hur mycket de kan plundra innan folk tröttnar på att skapa.

Så nej, Staten ska inte företräda intressen. Staten ska värna om vår säkerhet och skydda våra rättigheter. Utöver det finns inga gemensamma intressen.

Och om Staten låter bli att plundra de som skapar, och slutar att dela ut pengar till de som för tillfället ser sorgsnast ut på bilder, så finns det inte längre någon anledning att hindra invandring.

Eller finns det? Jag har en misstanke om att Sverigedemokraterna bara använder det där om att invandring är dyrt som ett svepskäl för att i största möjliga mån - bevara Sverige svenskt.

Och det där om friskolor. Du tycker väl fortfarande att de ska finansieras via skatter va? Och om du tycker det, hur pass fria är de?

Jurgen Hochmuth said...
This comment has been removed by a blog administrator.