Thursday, October 12, 2006

Krossa TV-licensen

Från Hax blogg:

Låt oss göra ett tankeexperiment...

Vad händer om folk tar sitt inbetalningskort för tv-licensen, delar upp summan på två eller tre udda belopp – och betalar dem på handskrivna postgiroavier? Man kanske rent av skulle betala 2:52 för mycket...

Skulle systemet rasa samman? Eller skulle dom bara anställa fler kontorister?

No comments: